نشانی

نشانی: خیابان آزادی- بین نواب . رودکی- ساختمان موسسه آموزش و ترویج کشاورزی- طبقه 6- مدیریت فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی

تلفن: 66430438

دورنگار:66430437

پست الکترونیکی: info-lib@itvhe.ac.ir


اسامي مجلات داراي ISI

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
http://library.ut.ac.ir/
نشریات علمی پژوهشی دانشگاه تهران

https://journals.ut.ac.ir/
پايگاه اطلاعات علمي  جهاد دانشگاهي 
http://www.sid.ir/
مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي (اصفهان )
http://jstnar.iut.ac.ir/
پژوهشنامه کارآفرینی و کشاورزی 

http://jea.sanru.ac.ir/


آمار
General Statistics
Total Site Statistics 88454
Best Site Statistics Day 3/9/2019
Best Site Statistics Count 110
Today Site Statistics 0
Yesterday Site Statistics 0
Last Thirty Days
Previous Month Average 8
Previous Month Best Time 11 - 12
Previous Week Day Average 35
Previous Month Week Day Average 45

5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0