• EN
شنبه, 10 اسفند 1398
عنوان : سومین جلسه دفتر آموزش بهره برداران در سال جاری، با حضور روسای ادارات وكارشناسان ذیربط، ساعت 10 صبح روز دوشنبه، مورخ 1/7/98، دردفتر آموزش بهره برداران و مشاغل كشاورزی برگزار شد.
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ 
ساعت : ۱۴:۵۰:۳۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در این جلسه، ضمن بحث و بررسی در خصوص فرآیندها و چگونگی تسهیل در انجام امور، هر یک از همکاران با توجه به ابلاغ شرح وظایف خود، گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه دادند. مقرر شد رییس گروه راهبری سامانه و فناوری آموزشی، با اختصاص گذرواژه و کلمه عبور به کلیه کارشناسان دفتر برای دسترسی به سامانه سابک، آموزش های  لازم را نیز در این زمینه برای سایر همکاران فراهم نماید. همچنین با توجه به سیاستهای دفتر مبنی بر اجرای دوره های مهارتی در قالب پروژه­ها  و برنامه های آموزشی در هر یک از زیربخشها، مقرر شد تا فلوچارت نحوه کار دفتر آموزش بهره برداران در سامانه سابک نیز بارگذاری شود تا تمامی استانها در جریان امور و فرایند کار قرار گیرند.

از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه نیازسنجی آموزشی سالانه، تناسب عناوین دوره های آموزشی با اولویت ها و سیاست های بخش، استاندارد سازی و اخذ تجارب و ایده های جدید استان ها بود.
بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0