• EN
شنبه, 10 اسفند 1398
عنوان : برگزرای جلسه دفتر آموزش بهره برداران با نماینده دفتر زیتون معاونت باغبانی آقای مهندس شریعتمدار به اتفاق سركار خانم دكتر طهماسبی و آقایان دكتر پطرودی ، دكتر پاشازانوسی مهندس اخلاقی ، و مهندس فرهادی در محل دفتر دفتر آموزش بهره برداران
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ 
ساعت : ۱۵:۱۳:۲۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برگزرای جلسه دفتر آموزش بهره برداران با نماینده دفتر زیتون معاونت باغبانی آقای مهندس شریعتمدار  به اتفاق سرکار خانم دکتر طهماسبی و آقایان دکتر پطرودی ، دکتر پاشازانوسی مهندس اخلاقی ، و مهندس فرهادی  در ساعت 30/10 مورخ 9/6/98 در محل دفتر خانم دکتر طهماسبی تشکیل گردید . 

در این جلسه ابتدا آقای مهندس شریعتمدرا در جهت افزایش عملکرد  کمی و  کیفی باغات زیتون کشور که هم اکنون 2 تن در هکتار است به 5 تن در هکتار  توسط باغدارانی که دارای عملکرد بالاهستند به صورت باغداران پیشرو در استان های مختلف کشور را شناسایی کردند و قصد دارند در غالب گردهمایی از پتانسیل های شناسایی شده در جهت افزایش توسعه کیفی عملکرد باغات کشور به تعداد 40 نفر از تولید کنندگان برتر 8 استان در ماه آینده در وزارتخانه برگزار می شود استفاده کنند . 


در ادامه اعلام داشتند چون باغداران پیشرو هستند همکاری دوجانبه در اجرای گردهم آیی برای نیازسنجی آموزشی بهره برداران (افراد شناسایی شده توسط دفتر زیتون ) منعقد گردد .  

سپس سرکار خانم دکتر طهماسبی فعالیت ها و پتانسیل های موجود در دفتر آموزش بهره برداران را به ایشان ارائه نمودند و همچنین خاطر نشان کردن برای عملیاتی شدن آن می بایست 5 دفتر دیگر موسسه در اجرای این طرح همگام و همقدم شوند .

روسای گروه دفتر آموزش بهره برداران نیز پشنهادات خود را برای هرچه بهتر برگزار کردن گردهم آیی و رسیدن به اهداف آن ارائه نمودند .

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0