• EN
چهارشنبه, 9 بهمن 1398
یكصد و سومین جلسه شورای مدیران موسسه آموزش و ترویج كشاورزی برگزار شد
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

یکصد و سومین جلسه شورای مدیران موسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد

یکصد و سومین جلسه شورای مدیران موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با حضور قائم مقام موسسه، رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان قزوین و اعضای شورای مدیران موسسه آموزش و ترویج کشاورزی روز شنبه 16آذرماه  سال جاری در سالن مروج برگزار شد.به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، در یکصد و سومین نشست شورای مدیران موسسه، رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی به همراه مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان قزوین به عنوان مهمانان این جلسه، سامانه مدیریت توزیع کود شیمیایی در استان قزوین را تشریح کردند.

مهندس حریری‌مقدم مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان قزوین، اهداف مهم این طرح را مدیریت سبز، کاهش حجم عملیات، اخذ گزارش گیری برخط، تسهیل و تسریع خدمت رسانی و  کاهش روند بروکراسی اداری عنوان کرد و گفت: دستورالعمل این سامانه برای کل استان یکسان دیده شده است و اطلاعات شرکت‌های توزیع کننده کود، مراکز دریافت کننده، اطلاعات میزان کود دریافتی کشاورزان، مشخصات و تعداد حواله‌های صادرشده، ارسال کد رهگیری از دیگر مزایای این سامانه است.

در پایان این گزارش پیشنهادهایی در خصوص ادغام سامانه توزیع مدیریت کود در سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی، استفاده از سامانه پیامکی برای بهره‌برداران، استفاده از اسکنر اثر انگشت و استفاده از سامانه مشابه در توزیع حواله بذور زراعی مطرح شد.

از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه، اقدامات انجام شده درخصوص روند برنامه انتخاب نمونه‌های ملی بخش  کشاورزی بود که دکتر کرمی دهکردی مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی گزارشی از روند کار و بررسی 1473 پرونده در کمیته‌ها ارایه داد و گفت: 90 درصد بازدیدها انجام شده، کمیته‌های اجرایی و شرح وظایف مشخص شده و مکان برگزاری و امور پشتیبانی و اطلاع‌رسانی و چاپ ویژه‌نامه در دستور کار قرار دارد.

برنامه‌ریزی برای آموزش کارکنان موسسه با تعامل و همکاری معاونت اداری مالی، معاونت علمی فناوری و دفتر آموزش کارکنان از دیگر موارد مطرح شده در نشست شورای مدیران بود.  همچنین اخذ اطلاعات برنامه‌های موسسه مرتبط با برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، عملکرد، چالش‌ها، پیشنهادها و تهیه گزارشی در دو بخش برون سازمانی و درون سازمانی برای ارایه به سرپرست وزارت جهادکشاورزی از دیگر مباحث مورد بررسی در این جلسه بود. 


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0