• EN
جمعه, 22 آذر 1398
نتایج مطالعات طرح مستند سازی تجارب كارآفرینی زنان روستایی ارایه شد
 ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

نتایج مطالعات طرح مستند سازی تجارب کارآفرینی زنان روستایی ارایه شد

در نشست مشترکی با حضور مهندس فروغ السادات بنی هاشم مشاور وزیر و مدیر کل  دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری، دکتر پاسبان نماینده موسسه پژوهش های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، مدیر برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و اعضای کارگروه کارآفرینی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی روز نوزدهم آبان ماه نتایج مطالعات طرح مستندسازی تجارب کارآفرینی زنان روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی و صنایع فرآوری توسط دکتر رهایی مسؤول اجرایی طرح  ارایه شد.  


به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، این طرح پژوهشی با رویکرد دانشی و با تامین مالی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و نظارت دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری  توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان اجرا شد.

از اهداف مهم اجرای این طرح می‌توان به مواردی همچون بیان خطی - تحلیلی تجربه کارآفرینانه توسط کارآفرین و اطرافیان ایشان با تاکید بر فرآیند شناسایی ، ارزیابی و بهره برداری از فرصت تشریح زمینه و موقعیت محیطی و ویژگی های فردی بیان چالش ها و شیوه عبور از آنها جهت رشد و استمرار کسب و کار به منظور برجسته کردن کارآفریبنی در بخش کشاورزی،  ارایه پایگاه اطلاعاتی از زنان کارآفرین بخش روستایی فعال در کشاورزی و صنایع تبدیلی با تاکید بر نوآوری و خلاقیت در ایجاد کسب و کار و بکارگیری قابلیت‌های محیطی، استخراج آموزه هایی برگرفته از تجارب زنان روستایی کارآفرین برای استفاده مخاطبان اعم از زنان روستایی ، دانش آموختگان رشته‌های کشاورزی و سایر گروه ها جهت ایجاد انگیزه ، آشنایی و الگو گرفتن برای ایجاد کسب و کار مستقل در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی  و استخراج آموزه هایی برگرفته از تجارب زنان روستایی کارآفرین برای استفاده در برنامه های توسعه روستایی بخش کشاورزی و صننایع تبدیلی در قالب اننتقال دانش ضمنی و توصیه های سیاستی اشاره کرد.  

گفتنی است، روش پژوهش با استفاده از مصاحبه با زنان کارآفرین روستایی در بخش کشاورزی و روایت داستان‌های زندگی آنها به بررسی موانع کارآفرینی و مقوله‌های موثر بر کارآفرینی  زنان در جوامع روستایی کشور پرداخته است و در پایان با توجه به نتایج بدست آمده توصیه های نگرشی ، انگیزشی، ساختاری و پژوهشی  پیشنهاد شده است . همچنین در این پژوهش سعی شده است تا به استناد روایت هاي نمونه‌هاي منتخب، مهم‌ترین نکات از نگاه آنها برجسته شود.  بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0