• EN
شنبه, 10 خرداد 1399
توسعه مدل تحولی IPCM در موضوع مدیریت آب در ساختار خرده مالكی كشاورزی كشور مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت
 ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

توسعه مدل  تحولی IPCM در موضوع مدیریت آب در ساختار خرده مالکی کشاورزی کشور مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت

 به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، نشست مشترک ویژه‌ای با حضور مشاور و نماینده وزیر جهاد کشاورزی، مدیر کل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، مجری ملی برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار موسسه آموزش و ترویج کشاورزی،  مدیران دفتر سامانه‌های نوین آبیاری معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان، مدیران ترویج، تحقیقات، آب و خاک، تولیدات گیاهی، طرح و برنامه، بازرسی و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، نمایندگان بخش خصوصی، بانک کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، انجمن صنفی امور کشاورزی، شرکت‌های مشاور آب و خاک  استان یزد،  فرایند اجرایی، اثربخشی و تصمیم‌گیری در خصوص توسعه مدل  تحولی IPCM در موضوع مدیریت آب در ساختار خرده مالکی کشاورزی کشور، روز هشتم و نهم آبان ماه سال جاری در سازمان جهاد کشاورزی استان یزد و هم‌چنین  دو  سایت  جامع ملی مدیریت مشارکتی آب با رویکرد IPCM در شهرستان‌های ابرکوه و اشکذر برگزار شد.


این نشست در دو بخش کاری شامل برگزاری نشست تخصصی بررسی  ابعاد و فرایند اجرایی برنامه در سازمان جهادکشاورزی  و در ادامه با حضور میدانی تیم فنی در دو سایت ملی الگویی تحت پوشش این برنامه در شهرستان‌های ابرکوه و اشکذر پیگیری شد.

در این دو روز کاری به صورت فشرده، روش کار، فرایند، مبانی، اهداف، نتایج و اثربخشی مدل IPCM در سازماندهی، توانمندسازی و مشارکت  سیستمی کشاورزان در  مدیریت پایدار آب در ساختار خرده مالکی کشاورزی مورد بررسی و تایید قرار گرفت و مقرر شد که در اسرع وقت با همکاری  مشترک دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی و دفتر سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی، فرایند تدوین نظام‌نامه اجرایی این مدل  برای الصاق به نظام نامه‌های اجرایی مرتبط با توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و برنامه‌های ارتقای بهره‌وری  در حوزه مدیریت آب و خاک طراحی و  جهت تصویب و ابلاغ در سطح ملی پیگیری شود.

 شایان ذکر است، مدلIPCM، راهبرد تحولی ترویجی ویژه سازماندهی، توانمندسازی ­و مشارکت کشاورزان ­در پیاده‌سازی مدیریت یکپارچه منابع­ و مصارف آب­، ارتقای بهره‌وری و  توسعه کشاورزی پایدار­ در ­ساختار کشاورزی خرده مالکی کشاورزی کشور است که براساس تجربیات بین‌المللی  در  ایران طراحی شده و در حال حاضر  تحت مسئولیت دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی در قالب برنامه ملی و هم‌چنین  پروژه‌های بین‌المللی  در مناطق  مختلف از جمله حوضه دریاچه ارومیه و زاگرس مرکزی و کویر مرکزی ایران  درحال راهبری و  پیگیری است.
بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0