• EN
شنبه, 27 مهر 1398
عنوان : برای نخستین بار دریافت كد شناسایی سه محصول گواهی شده در استان قزوین
کد خبر : ۲۱۰۲۳
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ 
ساعت : ۱۱:۰:۲۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برای نخستین بار دریافت كد شناسایی سه محصول گواهی شده  در استان قزوین

برای نخستین بار در استان قزوین کد شناسایی محصول گواهی شده برای سه محصول انگور، گوجه فرنگی و سبزی صادر شد. این طرح در راستای موافقت نامه مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دفترتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری و با همکاری و هماهنگی مشترک واحد امور زنان روستایی مدیریت ترویج، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، گروه محیط زیست و سلامت غذا و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها تاکستان ، بوئین زهرا و آبیک استان قزوین اجرا شد.بازگشت      فايل الحاقي      چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0