• EN
چهارشنبه, 14 خرداد 1399
هم اندیشی دفتر آموزش بهره برداران كشاورزی با گروه های تخصصی
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

هم اندیشی دفتر آموزش بهره برداران کشاورزی با گروه های تخصصی

دفتر آموزش بهره برداران کشاورزی به منظور بهره گیری از نظرات کارشناسان برای نهایی شدن عناوین دوره های آموزشی با گروه های تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی، ماشین های کشاورزی، علوم دامی ، علوم باغبانی ، علوم زراعت ، منابع طبیعی و آب و خاک ، شیلات و آبزیان در روزهای هجدهم و نوزدهم خرداد ماه جلسات جداگانه ای را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، در این نشست پیش نویس نیازهای آموزشی هر یک از معاونت های تخصصی وزرات جهاد کشاورزی و مستندات موجود برای اعلام نظر نهایی در اختیار معاونت علمی موسسه قرارگرفت تا گروههای تخصصی پس از بررسی نسبت به تایید، رد و یا اصلاح  آن ها با در نظر گرفتن توانمند سازی بهره برداران فعلی و نیز تربیت کشاورزان آینده اقدام نمایند.

خاطر نشانی می شود؛ موسسه آموزش و ترویج کشاورزی متولی ارایه آموزش و ترویج مهارت های مورد نیاز بهره برداران بخش کشاورزی است.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0