• EN
چهارشنبه, 29 خرداد 1398
عنوان : جلسه مشترك موسسه آموزش و ترویج كشاورزی و سازمان دامپزشكی كشور با موضوع توانمندسازی مروجان و زنبورداران برگزار شد
کد خبر : ۲۰۴۴۱
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ 
ساعت : ۱۰:۳۷:۴۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جلسه مشترک موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور با موضوع توانمندسازی مروجان و زنبورداران برگزار شد

در راستای اجرای  طرح ملی توانمندسازی مروجان پهنه و زنبورداران،  جلسه‌ای با حضور دکتر نساج معاون آموزشی موسسه، دکتر بصام سرپرست دفتر آموزش کارکنان، دکتر احمدی رییس گروه زنبورعسل و کرم ابریشم و دکتر امیرحاجلو معاون دفتر زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، این نشست مشترک در راستای  اجرای  طرح ملی توانمندسازی مروجان پهنه و زنبورداران و با موضوع دوره‌های مورد نیاز و ساعات آموزشی در حوزه دامپزشکی برای کارشناسان سازمان دامپزشکی، مروجان پهنه  و بهره برداران  برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد آموزش‌های حوزه آموزش مروجان پهنه به صورت تخصصی و عملی در نظر گرفته شود. همچنین سرفصل‌های آموزشی اصول بازدید و نمونه برداری، بهداشت و امنیت زیستی در پرورش زنبورعسل  از اولویت های مورد نیاز سازمان دامپزشکی  برای  آموزش کارشناسان شبکه  و  کارشناسان پهنه  مد نظر قرار گرفته  شود.

لازم به توضیح است، در ادامه جلسه تصمیم بر این شد که در صورت امکان کارشناسان ارزیاب های بیمه بانک کشاورزی نیز در این دوره‌ها شرکت کنند و دوره‌های مورد نیاز سازمان دامپزشکی پس از نشست هماهنگی نماینده سازمان دامپزشکی با نماینده موسسه آموزش و ترویج کشاورزی بصورت مکتوب از سوی سازمان دامپزشکی به دفتر آموزش کارکنان اعلام شود.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0