• EN
شنبه, 10 اسفند 1398
رو عنوان : دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
عنوان : انتصاب سرپرست گروه توانمندسازی بهره برداران
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ 
ساعت : ۲۱:۵۷:۴۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 طی حکمی از سوی دکتر کرمی دهکردی،مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی،دکتر جواد قاسمی، عضو هیات علمی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی به سمت سرپرست گروه توانمندسازی بهره برداران این دفتر منصوب شد. 
بدین منظور در مراسمی که با حضور همکاران دفتر برگزار شد،ضمن ابلاغ این حکم به ایشان، بر باز تعریف وظایف و مسئولیت های گروه در راستای برنامه ریزی چندسطحی با تاکید بر پهنه های تولیدی، ظرفیت سازی جوانان روستایی، ظرفیت سازی تشکل های کشاورزی و روستایی و بازار تاکید شد.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0