• EN
جمعه, 9 اسفند 1398
رو عنوان : دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی خبر داد:
عنوان : كارگاه آموزشی عملی جمع آوری بادام های آلوده به زنبور مغز خوار بادام
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ 
ساعت : ۱۴:۳۶:۴۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در راستای ادامه فعالیت های آموزشی، ترویجی در محوریت استقرار و توسعه کشاورزی پایدار در شهرستان سامان، روستای پایلوت قراقوش، استان چهارمحال و بختیاری در سوم دیماه سال جاری کارگاه آموزشی عملی جمع آوری بادام های آلوده به زنبور مغز خوار بادام در جهت مبارزه با این آفت با تدریس آقای مهندس صدری، کارشناس ارشد باغبانی استان و جمعی از باغداران روستا انجام شد و باغداران برای مبارزه بااین آفت آگاه شدندو قرارشد باهمکاری یکدیگر در دفع آن تا قبل از آمدن بهار آینده اقدام کنند.  بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0